Контакт

Използване на съдържание от сайта не е забранено, но трябва да са ясни някои основни положения:

  1. Всички текстове и снимки принадлежат на автора, освен ако изрично не е посочено друго.
  2. Задължително: ако искаш да използваш текст или снимка от сайта, трябва да посочиш кой е авторът  и да поставиш работеща връзка към оригинала  www.hubava-jena.com.
  3. Също така,  ако някой иска да ползва съдържание с комерсиална цел (например във вестник, списание, рекламни материали и др.), трябва допълнителнно да се договори с автора.

А ето и адрес на връзка с мен:

info@hubava-jena.com

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.